ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 22 ต.ค. 2563 )
 

            สำนักงานอัยการภาค 7 มีความประสงค์จะขายทอดตลาด เครื่องปรับอากาศ จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ณ สำนักงานอัยการภาค 7 ห้องประชุมยกกระบัตรเมืองราชบุรี ชั้น 4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีข้อกำหนดดังนี้

            ให้ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลขอดูเครื่องปรับอากาศได้ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 -09.30 น. ณ สำนักงานอัยการภาค 7 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

            สำนักงานอัยการภาค 7 จะทำการประมูลขายทอดตลาดในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมยกกระบัตรเมืองราชบุรี ชั้น 4 สำนักงานอัยการภาค 7 โดยกำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคาตั้งแต่เวลา 10.00-10.30 น. ผู้ใดไม่มาลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูลและจะดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการดำเนินการขาย

          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทรายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอัยการภาค 7 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0 3232 7120 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี