FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จ.ราชบุรีนำจิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดสถานีรถไฟราชบุรี

วันที่ 23 ต.ค. 2563 )
 
จ.ราชบุรีนำจิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดสถานีรถไฟราชบุรี
วันที่ 23 ต.ค. 63 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณริมทางรถไฟ สถานีรถไฟราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเฉพาะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนขึ้นหลายสาย เช่น ถนนราชดำเนิน ทางรถไฟสายแรก ระหว่างกรุงเทพฯ - นครราชสีมา ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโทรเลข โทรศัพท์ การรับส่งจดหมายอย่างเป็นระบบ จนเกิดเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลข ใน พ.ศ.2426 นอกจากนี้ สาธารณูปโภคพื้นฐานเช่น ไฟฟ้า และน้ำประปา ก็เกิดขึ้นในรัชสมัยพระองค์เช่นกัน
ภายในกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เอกชน และประชาชน กว่า 300 คน ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ณ บริเวณริมทางรถไฟ สถานีรถไฟราชบุรี เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย แก่ผู้สัญจรผ่านไปมา
วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี