FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมืองราชบุรี

วันที่ 23 ต.ค. 2563 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมืองราชบุรี
วันที่ 23 ต.ค. 2563 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมืองราชบุรี น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต1 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมขังในพื้นที่ อ.เมืองราชบุรี ประกอบด้วย ต.คุ้งน้ำวน ต.คุ้งกระถิน ต.หลุมดิน ต.หนองกลางนา ต.ท่าราบ ต.สามเรือน และ ต.บางป่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนัก กรอปกับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเอ่อล้นตลิ่งจากสาเหตุที่เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากปกติจึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวเกิดน้ำท่วมขัง จนทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อน
ซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้พูดคุยให้กำลังใจ จากนั้นได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 477 ชุด ซึ่งในถุงมีข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมมอบน้ำดื่ม และยารักษาโรคอีกจำนวนหนึ่ง
อย่างไรก็ดีน้ำท่วมขังในครั้งนี้ยังทำให้พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหายด้วย ทั้งนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบของทางราชการต่อไป
วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี