FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ต.ค. 2563 )
 
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 23 ต.ค. 2563 ที่ศาลาน้อยพานิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดราชบุรี และคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีจัดขึ้นพร้อมกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติ
ภายในพิธีมีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา โดยมีข้าราชการ และประชาชน แต่งกายด้วยชุดขาวร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี