FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
กลุ่มประชาชนจังหวัดราชบุรีรวมตัวกันหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรีแสดงจุดยืนรวมพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 26 ต.ค. 2563 )
 

กลุ่มประชาชนจังหวัดราชบุรีรวมตัวกันหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรีแสดงจุดยืนรวมพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

10.00 น. วันนี้ (26 ต.ค. 2563) นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รับมอบหนังสือจากกลุ่มประชาชนจังหวัดราชบุรีกว่า 1,000 คน ที่ได้พร้อมใจกัน สวมเสื้อสีเหลือง และอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ธงตราสัญลักษณ์และธงชาติไทย ซึ่งเดินทางมารวมตัวกันทำกิจกรรมแสดงจุดยืนรวมพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยตัวแทนของกลุ่มได้อ่านหนังสือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลง สดุดีจอมราชา และยื่นหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ใจความว่าพวกเราประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และต้องการให้ประเทศไทย ประชาชน มีความรัก ความสามัคคีและขอให้รัฐบาลได้ใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการกับบุคคลผู้ซึ่งกระทำการจาบจ้วง ดูหมิ่นหรือประสงค์ร้าย มุ่งหวังสั่นคลอนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึก ความผูกพัน ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้จนถึงที่สุดและชาวจังหวัดราชบุรีจะขอปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิตเพื่อให้อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป

วรปรัชญ์ ข่าว

รุ่ง ภาพ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี