ข่าวเด่นราชบุรี
อบจ.ราชบุรี แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 10 พ.ย. 2553 )
 
            เช้าวันที่ 10 พ.ย. 53 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (อบจ.) นาย วันชัย ธีระสัตยกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงข่าว การจัดแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณลำน้ำแม่กลอง ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จ. ราชบุรี บริเวณค่ายภาณุรังสี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานการแข่งขันเรือยาวพื้นบ้านไว้ให้ประชาชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีด้วย การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเรือยาวทั่วไป 24 ฝีพาย ไม่เกิน 30 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท ประเภทเรือยาวพื้นบ้านภายในจังหวัดราชบุรี จำนวน 24 ฝีพาย ไม่เกิน 30 ฝีพาย ชิงถ้วยเกียรติยศนาย สุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท การแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงความเป็นเจ้ายุทธจักรลุ่มแม่น้ำแม่กลอง แล้วยังมีกิจกรรมอื่นอีกมากมาย ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัครทีมเรือจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมการขันแข่งตั้งแต่ 29 ต.ค.2553 – 19 พ.ย. 2553 นี้ และการทำการจับฉลากแบ่งสายในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2553 เวลา 09.00 น. ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมและร่วมส่งทีมเข้มร่วมขันแข่นได้วันและเวลาดังกล่าว องค์บริหารส่วนจังหวัดราชบุรีรับประกันความมันในการชิงเจ้ายุทธจักรลุ่มแม่น้ำแม่กลอง
 
ภาพ / ข่าว / ชัยทัต ช่วยวงศ์ญาติ จ.ราชบุรี

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี