ข่าวประชาสัมพันธ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดราชบุรี

วันที่ 19 ม.ค. 2564 )
 

         นายอุดม  หฤษฎ์วงศ์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดราชบุรี ดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร อนุกรรมการฝ่ายนายจ้าง และอนุกรรมการฝ่ายลูกจ้าง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดราชบุรีในคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 21 ฝ่ายละ 5 คน โดยผู้สมัครจะต้องมีสถานะเป็นนายจ้าง หรือลูกจ้างในสถานประกอบกิจการในจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้อนุกรรมการฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งได้รับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ต้องไม่มาจากสถานประกอบกิจการเดียวกัน ยกเว้น อนุกรรมการฝ่ายลูกจ้างที่มาจากองค์การลูกจ้าง

            ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 158 หมู่ที่ 10 ถนนเขาวัง-บ้านน้ำพุ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 1-19 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์/โทรสาร 032-337307,032-3221756  


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี