ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงทางหลวงราชบุรีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจและโครงการปรับปรุงเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ทางหลวงหมายเลข 3291

วันที่ 20 ม.ค. 2564 )
 

          นายอัศนีย์  สุภานัย  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี เปิดเผยว่า กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงราชบุรี กำหนดจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้

1.โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงย่านชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทางหลวงหมายเลข 3088 ตอนควบคุม0101 ตอนราชบุรี-ปากท่อ ระหว่าง กม.2+400-กม.3+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

2.โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจและโครงการปรับปรุงเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย ระหว่าง กม.0+000-3+900 กม.4+207-9+242 ปริมาณงาน 1 แห่ง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยเทศบาลเขางู อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ซึ่งการก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง ผู้อยู่อาศัย ผู้ประกอบการ รวมถึงงานด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่สองข้างทาง

            แขวงทางหลวงราชบุรี ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจและผู้ประกอบการในพื้นที่สองข้างทาง รับฟังการชี้แจงรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นโครงการฯ ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-337304 ต่อ 17

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี