FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
นายกรัฐมนตรีผลักดันเศรษฐกิจ BCG เป็นนโยบายรัฐ ปี 64 หวังทำให้ไทยพ้นกับดับรายได้ปานกลาง พร้อมตั้งคณะกรรมการหารือเมียนมาแก้ไขปัญหาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

วันที่ 21 ม.ค. 2564 )
 
นายกรัฐมนตรีผลักดันเศรษฐกิจ BCG เป็นนโยบายรัฐ ปี 64 หวังทำให้ไทยพ้นกับดับรายได้ปานกลาง พร้อมตั้งคณะกรรมการหารือเมียนมาแก้ไขปัญหาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
นายกรัฐมนตรีผลักดันเศรษฐกิจ BCG เป็นนโยบายรัฐ ปี 64 หวังทำให้ไทยพ้นกับดับรายได้ปานกลาง พร้อมตั้งคณะกรรมการหารือเมียนมาแก้ไขปัญหาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
วันที่ 19 ม.ค. 64 ณ โถงตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความสำคัญของเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในปี 2564 โดยมุ่งพัฒนาให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศกับดักรายได้ปานกลาง และมีรายได้เพียงพอต่อพี่น้องประชาชนทุกคน โดยเฉพาะภาคการเกษตร ซึ่งไทยมีศักยภาพด้านการเกษตร สุขภาพ การท่องเที่ยว โดยจะใช้เศรษฐกิจ BCG เป็นแรงขับเคลื่อนด้วย
นายกรัฐมนตรียังแถลงเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ยังได้อนุมัติแผนงานช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะมอบให้คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดโครงการ "เราชนะ” เพื่อทำความเข้าใจแก่ผู้ได้รับสิทธิ วิธีการลงทะเบียน โดยรัฐบาลมุ่งเน้นดูแลประชาชนให้มากที่สุดตามงบประมาณที่มีอยู่ แต่จะต้องจัดสรรงบประมาณไว้บางส่วนเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอนาคตด้วย สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ แม้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะสูงขึ้นแต่ยังสามารถควบคุมได้ เตรียมความพร้อมมาตรการคัดกรองตรวจสอบโรค การจัดพื้นที่ควบคุมสังเกตอาการ ที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาคือ Factory Quarantine การใช้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่ควบคุมตัวสังเกตอาการ ทั้งนี้ รัฐบาลยังต้องดูการประเมินผลสถานการณ์เป็นระยะ ๆ ขอเพียงประชาชนเข้าใจการทำงานของรัฐบาล และไม่เผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน
นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวายนั้น ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้เดินหน้าปรับปรุงเจรจาความร่วมมือกับประเทศเมียนมา โดยมอบหมายให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (JHC) ดูแลกติกาการคุ้มครองการลงทุนของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน รวมถึงตั้งคณะกรรมการโดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อหารือกับทางเมียนมาต่อไป
......................
ที่มาข่าวทำเนียบรัฐบาลhttps://www.thaigov.go.th/news/contents/details/38434

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี