FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จ.ราชบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมระลอกใหม๋ 27 ราย ส่วน5 ราย ล่าสุดทั้งหมดทำงานและไป กลับพื้นที่เสี่ยง

วันที่ 21 ม.ค. 2564 )
 

จ.ราชบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม 5 ราย ทั้งหมดทำงานและไป กลับพื้นที่เสี่ยง

วันที่ 21 ม.ค. 2564 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี โดยครั้งนี้มีเรื่องพิจารณาถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพิจารณาการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว รวมทั้งการปิดกิจกรรมท่องเที่ยวและการพักแรมในอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2564 มีผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ 27 ราย ซึ่งรายที่ 23-27 เป็นชาว อ.ปากท่อทำงานที่โรงงานใน จ.สมุทรสาคร ไทม์ไลน์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านพักและโรงงาน ใช้รถรับส่งของโรงงาน ทั้งนี้ทีมสอบสวนโรคได้กักตัวและตรวจหาเชื้อกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยทั้งคนในครอบครัวและผู้ที่โดยสารรถรับส่งแล้ว

ส่วนมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของจังหวัดราชบุรีกรณีพบผู้ป่วยที่เดินทางไปทำงานยังพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากนี้จะดูสถานการณ์3-4 วัน หากยังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นแก่ผู้เดินทางไปทำงานข้างต้น ต้องทำการกักตัวตามอำนาจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี และให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีเข้าดำเนินการเรื่องการขาดรายได้จากการทำงาน ทั้งนี้ได้ทำทะเบียนชาวราชบุรีที่เดินทางไปทำงานที่ จ.สมุทรสาครครบแล้ว นอกจากนี้ในที่ประชุมได้แจ้งถึงการกำหนดเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ ตามกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. โดยกำชับศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีให้แจ้งสถานศึกษาที่มีรถรับส่งนักเรียนขอให้ทำทะเบียนบัญชีนักเรียนทุกคน หากเกิดสถานการณ์ของโรคจะได้สอบสวนได้อย่างรวดเร็ว

วรปรัชญ์ ข่าว

รุ่ง ภาพ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี