ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประมูลซื้ออาหารดิบ สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังเรือนจำกลางเขาบิน ประจำปีงบประมาณ 2555

วันที่ 31 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 
           เรือนจำกลางเขาบิน มีความประสงค์จะประมูลซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังเรือนจำกลางเขาบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดชี้แจงรายละเอียดการประมูล ณ เรือนจำกลางเขาบิน เวลา 10.00 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมวางหลักประกันซอง เป็นเงิน 1,750,669.80 บาท ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ที่เรือนจำกลางเขาบิน เลขที่ 229 หมู่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 แข่งขันการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 11.00 น. ถึง 11.30 น. ณ สำนักงานบริการลูกค้า กสท.ราชบุรี 162 หมู่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร. 032-326668 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 พร้อมยื่นแบบแจ้งยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางเขาบิน เลขที่ 229 หมู่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-735471-3 ต่อ 108-109 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทาง www.gprocuremant.go.th//ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี