ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

วันที่ 31 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
 
           สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ตามรายการ ดังนี้ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ(4 ประตู) พร้อมหลังคารไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน กำหนดยื่นซองอสบราคา ในวันที่ 25 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ในวันที่ 25 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://dbc4.ddc.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-310761-3 ในวันและเวลาราชการ//ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี