ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลโพธารามประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร

วันที่ 1 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 
          นายสุภัค ปิติภากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโพธาราม
          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 09.50 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อสอบถามรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 30 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึงเวลา 16.30น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 032-355300-9 ต่อ 642 //นางสาวชุติมา ก่อนกำเนิด นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี