ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราชบุรีประกาศสอบราคายา CIKOSTAZOL 50 MG. TABLET

วันที่ 3 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 
         นายสมชาย เทพเจริญนิรันดร์ เปิดเผยว่า ด้วยโรงพยาบาลราชบุร มีความประสงจะดำเนินการสอบราคายา CIKOSTAZOL 50 MG. TABLET จำนวน 95,000 เม็ด
        กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 31 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่งเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัช โรงพยาบาลราบุรี ในวันที่ 31 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดู รายละเอียดได้ที่ www.rajbuti.org,www.ratchabuti.go.th,www.gprocurement.go.th หรือสอยถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ //นางสาวชุติมา ก่อนกำเนิด นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี