ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาว่าจ้างเหมาจัดทำระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า

วันที่ 7 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาว่าจ้างเหมาจัดทำระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ ณ ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนยอดเขากระโจม
          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ 16.00 น. ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บไซด์ ratchaburi.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-391705-6 ในวันเวลาราชการ//ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี