ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน จำนวน 29 ชุด

วันที่ 7 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 
           จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน จำนวน 29 ชุด
            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ (ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ในระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ//ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี