ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา Oxliplatin 50 mg.lnjection

วันที่ 7 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 
           จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา Oxliplatin 50 mg.lnjection ตามรายการ ดังนี้ ยา Oxliplatin 50 mg.lnjection จำนวน 140 vial.
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ,www.ratchaburi.go.thและwww.rajburi.orgหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ//ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี