ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อดินลูกรัง

วันที่ 10 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 553 คน)
 
           กรมชลประทาน โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อดินลูกรัง จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายใหญ่-ประดู่ กม.13+348 ถึงกม.15+175 (ฝั่งซ้าย) เขต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา
          กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-352575 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์กรมชลประทานที่ http://procurement.rid.go.th โดยตรง หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th//ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี