ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานของศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1(ราชบุรี)

วันที่ 10 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 
            ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1(ราชบุรี) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงาน งานปูกระเบื้อง ชั้นล่างและชั้นบนขนาด พื้นที่ประมาณ 330 ตร.เมตร และงานกั้นผนังห้องสื่อสารชั้นล่าง ขนาด 25 ตร.เมตร จำนวน 1 รายการ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี 2555 ราคากลางเป็นเงิน 280,000.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 14.30-15.30 น. ณ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 (ราชบุรี)
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องพัสดุ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 (ราชบุรี) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 (ราชบุรี) ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337258,032-321863 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี