ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศสอบราคาซื้อเพิ่มผลผลิตปลาไทยคืนถิ่นแหล่งน้ำ

วันที่ 13 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)
 
          นายสุรเชษฐ สุนทรศาสตร์ ประมงจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์สอบราคาซื้อเพิ่มผลผลิตปลาไทยคืนถิ่นในแหล่งน้ำ ตามรายการดังนี้ ปลายี่สก ขนาด 5-7 ซม. จำนวน 20,000 ตัว ปลาม้า ขนาด 3-5 ซม. จำนวน 4,200 ตัว ปลาตะเพียน ขนาด 1-1.5 ซม. จำนวน 6000,000 ตัว กุ้งก้ามกราม ขนาด 1-2 ซม. จำนวน 1,4000,000 ตัว
         กำหนดยื่นซองสอบราคในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี 399 ถนนยุติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 103.0น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคซื้อ ได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี 399 ถนนยุติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามทางโทรศัพท์ 032-314258 //นางสาวชุติมา ก่อนกำเนิด นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี