ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา AZATHIOPRINE 50 MG. TABLET

วันที่ 14 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 560 คน)
 
          นายสมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี แจ้งว่า จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา AZATHIOPRINE 50 MG. TABLET จำนวน 70,000 เม็ด
          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และมีกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.rajburi.org/ , www.ratchaburi.go.th , http://www.gprocurement.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (032) 327-919 ในวันและเวลาราชการ//รชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี