ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเพิ่มผลผลิตปลาไทยคืนถิ่นในแหล่งน้ำ

วันที่ 14 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 
          นายสุรเชษฐ สุนทรศาสตร์ ประมงจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเพิ่มผลผลิตปลาไทยคืนถิ่นในแหล่งน้ำ ตามรายการดังนี้
          - ปลายี่สกไทย    ขนาด   5-7   ซม. จำนวน 20,000      ตัว
          - ปลาม้า             ขนาด   5-7   ซม. จำนวน 4,200        ตัว
          - ปลาตะเพียน     ขนาด   3-5   ซม. จำนวน 600,000    ตัว
          - กุ้งก้ามกราม     ขนาด   1-1.5 ซม. จำนวน 1,400,000 ตัว
                                                          รวมจำนวน 2,024,200   ตัว
         กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี 399 ถ.ยุติธรรม อ.เมือง จ.ราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://process.sprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3231-4258 ในวันและเวลาราชการ //รชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี