ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำ หมู่ 1 ตำบลห้วยไผ่

วันที่ 14 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 323 คน)
 
            องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำหมู่ 1 บ้านเขาขวาง-ดอนปีน ตำบลห้วยไผ่ ขนาดกว้าง 24.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,040.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับตำบล อำเภอเมืองราชบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับตำบล อำเภอเมืองราชบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี
          ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-370415 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี