ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

วันที่ 14 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จำนวน 1 รายการ ดังนี้ ตู้ปลอดเชื้อ (biosafty carbinet) จำนวน 1 ตู้
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
           กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุมสีฟ้า โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022 ในวันและเวลาราชการ//ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี