ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา Teicoplanin 200 mg. for Injection

วันที่ 16 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 78 คน)
 
           จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา Teicoplanin 200 mg. for Injection ตามรายการ ดังนี้ ยา Teicoplanin 200 mg. for Injection จำนวน 1,500 vial.
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.ratchaburi.go.thและwww.rajburi.orgหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (032) 327919 ในวันและเวลาราชการ//ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี