ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามทดสอบขับรถสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง

วันที่ 20 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 38 คน)
 
          นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามทดสอบขับรถสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง ราคาของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี เลขที่ 77 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี เลขที่ 77 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ratchaburi@dlt.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3273-7175 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ //รชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี