ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

วันที่ 20 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)
 
         นายเกียรติศักดิ์ บุญสนอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด แจ้งว่า จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที  จำนวน 1 เครื่อง
         กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 5 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://tatchaburi.labour.go.th ในวันและเวลาราชการ //รชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว
 
 
 
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี