ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 20 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 37 คน)
 
          นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก แจ้งว่า จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุมสีฟ้า โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-32246022 ในวันและเวลาราชการ //รชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี