ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ

วันที่ 20 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 41 คน)
 
          นายสุภัค ปิติภากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม แจ้งว่า จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุทันตกรรม) จำนวน 9 รายการ
-เข็มฟันเบอร์ 27      0.4 มม. ยาว 21 มม.          จำนวน 444 กล่อง/100 อัน
-เข็มฟันเบอร์ 27      0.4 มม. ยาว 30 มม.          จำนวน 340 กล่อง/100 อัน
-หัวขูดหินน้ำลาย P10                                       จำนวน 160 หัว
-หลอดดูดน้ำลาย                                             จำนวน 885 ถุง/100 อัน
-Amalgam cap (1 spill)                                       จำนวน 30 กล่อง/500 cap
-Amalgam cap (2 spill)                                       จำนวน 30 กล่อง/500 cap
-ยาชาเฉพาะที่ทางทันตกรรม                             จำนวน  1,070 กล่อง/50 หลอด
-วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน light cure                      จำนวน 120 ขวด
-กรดกัด                                                               จำนวน 2,340 มิลลิลิตร
          กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.00 น. ในวันและเวลาราชการและกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 8 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม โทร. 0-3235-5300-9 ต่อ 642 โทรสาร. 0-3223-3594 ในวันและเวลาราชการ //รชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว         
 
 
 
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี