FONTSIZE
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายพัสดุชำรุด โดยวิธ๊ทอดตลาด

วันที่ 20 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)
 
          นายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10 จังหวัดราชบุรี แจ้งว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายพัสดุชำรุด จำนวน 12 รายการ ผู้ที่สนใจขอติดต่อดูรายละเอียดและพัสดุขายทอดตลาดได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10 จังหวัดราชบุรี เลขที่ 8 ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2555
          กำหนดขายทอดตลาดในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต10 จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10 โทร. 0-3233-7951 โทรสาร. 0-3233-7951 หรือทางอีเมล zone10@oae.go.th //รชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี