ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

วันที่ 20 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 23 คน)
 
          นายพงศ์ธร ชาติพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี แจ้งว่า จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ คือ รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ  จำนวน 1 คัน  แบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถ.เพชรเกษม ซอย 1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
          ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถ.เพชรเกษม ซอย 1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา  09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือ โทร 0-3231-0761-3 ในวันและเวลาราชการ //รชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี