ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด รับสมัครเยาวชน อายุ 13 ปี คัดเลือกเข้าค่าย “Mini Football Academy รุ่นที่ 5”

วันที่ 21 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 162 คน)
 
           นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์ชัยพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ได้จัดทำโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี Mini Football Academy 2012 ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 5 เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
            บริษัทฯ ได้กำหนดเปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 13 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2542) จากโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีทั้งหมดเข้าร่วมคัดเลือกเข้าค่าย Mini Football Academy รุ่นที่ 5 ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 1 เมษายน 2555 สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าราชบุรี ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หรือ ชั้น2 สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน และ 7- 8 เมษายน 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (โรงไฟฟ้าราชบุรี) โทรศัพท์ 032-719187, 032-719 157-9 หรือ 08 8454 4420 (ต้น) 084 314 5959 (บอย)/ 089 046 8130 (แจง) //ธนารีย์ สะสุนทร นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี