ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

วันที่ 22 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 
           นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้มีมโนปณิธานสานสัมพันธ์จัด "โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย” จำนวน 3 ครั้ง ในปี พ.ศ 2554 ที่ผ่านมา ทำให้มีชายไทยได้มาอุปสมบท อบรมศีลธรรม เกิดศาสนาทายาทขึ้นมากมาย คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และภาคี จึงได้มีมติดำเนินการจัด "โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย” ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 ขึ้น เพื่อให้กระแสธรรม หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทย ให้ดับร้อน ฝ่าวิกฤติภัย ไปสูความเจริญรุ่งเรือง
          ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอุปสมบทในครั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2555 สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-831-1234 , 087- 707-7771- 3 หรือ www.dmycenter.com/ณัฐพงษ์ หาญพานิช นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี