ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเปิดจุดรับจำนำโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง

วันที่ 24 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 98 คน)
 
         นางสาวพัชรี พงษ์พิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2554/55 ระดับจังหวัด เปิดเผยว่า องค์การคลังสินค้าได้พิจารณาให้โรงแป้งมัน บริษัทอุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 109 หมู่. 6 ตำบล
เบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง เข้าร่วมโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี 2554/55 จังหวัดราชบุรีแล้ว แต่เนื่องจากทางโรงแป้งมันต้องเตรียมการในเรื่องแรงงาน เครื่องจักร และโกดังเก็บสินค้า จึงพร้อมและสามารถเปิดเป็นจุดรับนำหัวมันสำปะหลังสด ตามโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป
        สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้มีสิทธิ์จำนำประสงค์จะนำหัวมันสำปะหลังสดไปจำนำตามโครงการ ให้ไปประสานนัดคิวการนำหัวมันไปจำนำ ณ จุดรับจำนำโรงแป้งมัน บริษัทอุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป // นายณัฐพงษ์ หาญพานิช นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี