ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญชวนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน วันมาฆบูชาประจำปี 2555

วันที่ 27 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 95 คน)
 
          นายสุรพล แสวงศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมการศาสนากำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 3 - 7 มีนาคม 2555 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาก้าวเข้าสู่สัมพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้อนุตธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณภาพจริยธรรมอย่างยั่งยืน เกิดความสงร่มเย็น ทั้งต่อตนเองและสังคม
         จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2555 ณ วัดมหาธาตุวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยการทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมเทศนา พิธีไถ่ชีวิตโคและเวียนเทียน การรักษาศีล 5 และไหว้พระ 9 วัด ในช่วงเทศกาลมาฆบูชา/นายณัฐพงษ์ หาญพานิช ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี