ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 2 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 112 คน)
 
            พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร กล่าวว่า วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานประเพณีนมัสการพระมหาธาตุและมาฆบูชาช่วงเทศกาลมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 5-7 มีนาคม 2555 เป็นปีที่ 65 ในวันที่ 7 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้จัดให้มีการไถ่ชีวิตโคตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะไถ่ชีวิตโค จำนวน 9 ตัว
            ผู้ประสงค์จะร่วมบริจาคทำบุญไถ่ชีวิตโค สอบถามรายละเอียดได้ ดังนี้ วัดมหาธาตุวรวิหาร ที่พระมหาสุนทร โทร. 032-337437 ,083-1344140 ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี นายรังสิต โชติศิริคุณวัฒน์ โทร 089-8059444 ,โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุฯ) ผอ.พรรณี พระยาลอ โทร 081-7410779/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี