ข่าวประชาสัมพันธ์
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

วันที่ 6 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 

            นางสาวพัทธ์ธีรา ขุนชะ เปิดเผยว่า สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้รับเด็กชายพัชรพล พ่วงเพิ่ม เกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เนื่องจากมารดาทอดทิ้งเด็กไว้กับนางสาวอนุธิดา มังสา ตั้งแต่เด็กคลอด จนปัจจุบันเด็กอายุ 3 ปี ไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้ นำส่งโดย ศูนย์ประชาบดี 1300 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ทั้งนี้บิดามารดาเด็กไม่เคยติดต่อมายังสถานสงเคราะห์ฯ แต่อย่างใดจากหลักฐานสูติบัตรเด็กระบุว่า บิดาเด็กชื่อ นายจุ๋ม พ่วงเพิ่ม และมารดาชื่อ นางสาววิภาพร แจ้งสุวรรณ ดังนั้น เพื่อให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กดังกล่าว ได้เป็นไปอย่างเหมาะสม หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือปกครองของเด็ก หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็กขอให้แจ้งให้ทราบ และขอให้นำหลักฐานสูติบัตรเด็ก บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ไปติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 2/40 หมู่ 2 คลองห้า ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02-5771172 ต่อ 14-16 ในวันและเวลาราชการ//แกมเก็จ พันธุ์เจริญ ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี