ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งราชบุรีประชาสัมพันธ์การติดตั้งเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถ

วันที่ 6 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 84 คน)
 
              นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า รถบรรทุกสิ่งของ ,รถตู้โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง จดทะเบียนตามกฎหมายการขนส่งทางบก ที่ผลิต ประกอบ นำเข้า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งคนขับและที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับผู้ขับรถ และที่นั่งอื่นที่มีทุกที่นั่ง เว้นแต่ที่นั่งที่มีการจัดวางตามความยาวของรถ รถตู้โดยสารที่จดทะเบียนก่อน 1 เมษายน 2555 ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามที่กล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556
              รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ,รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด ,รถแท็กซี่,รถยนต์บริการ จดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในทุกที่นั่ง
              รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 แต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง(รถตู้) จดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์ที่ผลิตหรือนำเข้า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งทุกที่นั่ง/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี