ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 20 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)
 
            จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Noninvasive Monitor) จำนวน 8 เครื่อง
            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 2 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ (ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 หรือ สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ (032)719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี