ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

วันที่ 20 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 155 คน)
 
           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 26 รายการ ดังนี้
           1. Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Kanamycin 30 ไมโครกรัม 5 หลอด
           2. Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Neomycin 30 mcg 5 หลอด
           3. Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Penicillin 10 IU 5 หลอด
           4. Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Streptomycin 10 ไมโครกรัม 5 หลอด
           5. Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Sulphmethoxazole/ Trimethoprim 25 ไมโครกรัม 5 หลอด
          6. Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Ciprofloxacin 5 mcg 5 หลอด
          7. Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Nalidixic acid 30 mcg 5 หลอด
          8. Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Amoxycillin 10 mcg 4 หลอด
          9. Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Ampicillin 10 mcg 3 หลอด
        10. Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Erythromycin 15 mcg 2 หลอด
        11. Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Gentamicin 10 mcg 3 หลอด
        12. Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Tetracycline 10 mcg 3 หลอด
        13. Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Sulphonamides compound 300 mcg 4 หลอด
        14. Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Chloramphenicol 30 mcg 4 หลอด
        15.BUFFERED PEPTONE WATER (ISO) 12 ขวด
        16.Brilliant Green Agar (Modified) 5 ขวด 17.XLD Medium 5 ขวด
        18.Muller-Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin Broth Base (MKTTN) 3 ขวด
        19. Slanetz and Bartley Medium 1 ขวด
        20.Tryptic soy agar 1 ขวด
        21. Tryptic soy broth 1 ขวด
        22. Rappaport-Vassiliadis Broth With Soya (RVS Broth) 1 ขวด
        23.ONPG Discs 10 หลอด
        24.Sterile Urea Solution 40 % 2 ชุด
        25.Mueller Hinton Agar 1 ขวด
        26.Triple Sugar Iron Agar (TSI Agar) 1 ขวด
       กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 29 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น . เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันตก 126 หมู่ 10 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
       ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันตก 126 หมู่ 10 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2555 ถึง 23 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น . ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dld.go.th/vrd_wp หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3222-8379, 0-3222-8419 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี