ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

วันที่ 20 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 64 คน)
 
           กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ของศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร จำนวน 2 รายการ ดังนี้
           - รถโดยสารไฟฟ้าขนาด 25 ที่นั่ง (รถซาฟารี) จำนวน 1 คัน ๆ ละ 870,000.00 บาท
           - รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 1,138,000.00 บาท
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอยราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว จังหวัดราชบุรีฯ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-737367 และ 032-737337 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการตามรายละเอียดดังนี้
           1.กำหนดรับเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ วันที่ 19-28 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 16.00 น.
           2.ยื่นซองสอบราคา วันที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 11.00-11.30 น.
           3.เปิดซองพิจารณาผล วันที่ 29 มานาคม 2555 เวลา 15.00-16.00 น.
           4.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 16.30 น.

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี