ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมี)

วันที่ 20 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
 
           สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมี) ตามรายการ ดังนี้ จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำชนิดเม็ดละลายน้ำ จำนวน 370 กระปุก Bilological Larvicide Water-Dispersible Granules (WDG/WG)
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถ.เพชรเกษม ซอย 1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 27 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://dpc4.ddc.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์มายเลข 032-310761-3 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี