ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของจังหวัดราชบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก

วันที่ 20 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าจังหวัดราชบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2555 ณ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
           กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 16-29 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ชั้น 2 กำหนดตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นของจังหวัดในการเสนอราคา/ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นของจังหวัดในการเสนอราคา ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 และเปิดซองใบเสนอราคาของผู้ที่ผ่านการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นของจังหวัดในการเสนอราคา ในวันที่ 2 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดราชบุรีชั้น 2
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีชั้น 2 เลขที่ 45 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 16-29 มีนาคม 2555 ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์ http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/70/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-338995 , 032-337106 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี