ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 48 จุด

วันที่ 20 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 
          จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์สอบราคาจ้างติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 48 จุด
          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 เมษายน 2555 ณ องประชุมองค์กรแพทย์ (ด้านเก่า)อ โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-7196000 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี