ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ

วันที่ 20 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 
           จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
           1.เครื่องเฝ้าระวังติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยวัดปริมาณก๊าซและยาดมสลบในลมหายใจ ออก จำนวน 1 เครื่อง
           2.เครื่องจับเวลาการแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติจำนวน 1 เครื่อง
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาวันที่ 5,10 เมษายา 2555 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ (ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-7196000 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี