ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (ต่อเติมห้องสารบบ)

วันที่ 21 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน (ต่อเติมห้องสารบบ) ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 20 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคา ได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337009 และ 032-325800 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี