ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

วันที่ 21 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)
 
           กรมชลประทาน โดย สำนักงานก่อสร้าง 26 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต มอก.20-2543 ,มอก.24-2548 จำนวน 4 รายการ ของโครงการฝายทดน้ำห้วยคอกหมู 3 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
          กำหนดรับฟังคำชี้แจงในวันที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานก่อสร้าง 5 สำนักงานก่อสร้าง 26 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
          กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 11.30 น. ณ สำนักงานก่อสร้าง 26 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ถึง 15.00 น. สถานที่เสนอราคา บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 ถนนสถานีรถไฟ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034-511317 ,081-3501039 โทรสาร 034-514085
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานก่อสร้าง 26 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-612877 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ http://procurement.rid.go.th หรือ www.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี