ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พลังงานทดแทน (ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์)

วันที่ 23 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดวัสดุซื้ออุปกรณ์พลังงานทดแทน (ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์) ตามรายการ ดังนี้ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 310 ตู้
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ งานพัสดุสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 3 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 19 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข 032-391705-6 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี