ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2555

วันที่ 23 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 82 คน)
 
           นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลหลักเมืองได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลหลักเมืองประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 13 – 14 เมษายน 2555 เพื่อร่วมสืบทอดเผยแพร่ประเพณีอันงดงามให้คงอยู่สืบไป สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของเทศบาล สำหรับกิจกรรมภายในงาน วันที่ 13 เมษายน ในช่วงเช้าจะมีการทำบุญตักบาตร ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ นอกจากนี้ช่วงเวลากลางคืนมีการประกวดนางงามสงกรานต์ การแสดงดนตรี การแสดงของคณะจำอวดหน้าม่าน (น้าโย่ง น้านงค์และน้าพวง) ส่วนวันที่ 14 เมษายน ในช่วงเช้ามีการปิดทองหลวงพ่อแดง ณ วัดธรรมวิโรจน์ ขณะที่ในช่วงเวลากลางคืนจะมีการแสดงดนตรี และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง //ธนารีย์ สะสุนทร / ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี