ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญเยาวชนร่วมบรรพชาและร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 23 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 125 คน)
 
          นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสครบรอบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พุทธมณฑล ระหว่างวันที่ 5 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
          จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร หรือรับเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยประสานได้ที่ คุณสมชัย เพ็งพา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ส่วนกิจกรรมและการเรียนรู้ สำนักพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 08 3624 1523 , 0 2441 0902 , 0 2441 9012 ต่อ 3313 โทรสาร 0 2441 0902 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองกลาง สป. www.gad.moi.go.th หัวข้อ งานประจำ / หนังสือแจ้งเวียนคำสั่ง สป./คำสั่ง มท. //ธนารีย์ สะสุนทร / ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี